Wij helpen je graag! Bel +31 (0)10 416 86 38

Advies

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. All Prevent biedt u tijdens De Week van de RI&E 10% korting op de RI&E en 15% korting op een nadere inventarisatie.

Gevaarlijke stoffen expertise

Gevaarlijke stoffen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Zij zijn nodig bij de productie en (internationale) handel van in onze samenleving noodzakelijke producten en stoffen.

 

Echter hangen er aan het gebruik en het vervoer van deze stoffen risico’s. Deze risico’s moeten worden beheerd zodat deze stoffen veilig gebruikt en vervoert kunnen worden.

 

De specialisten gevaarlijke stoffen van All Prevent helpen u bij:

 

  • Nadere inventarisatie van gevaarlijke stoffen
  • REACh: Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemicaliën en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
  • CLP: betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
  • PGS15: voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
  • WVGS: voor het nationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, de binnenwateren, zee en/of door de lucht.
  • ADR: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg
  • RID: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor
  • ADN: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren.
  • IMDG: voor het internationale vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee
  • IATA/ICAO: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Heeft u vragen of wilt u een offerte, neem dan contact op met onze adviseurs:

Sander Gleijm:

Mail: sander.gleijm@allprevent.nl

Tel:(+31) 6 42103520

 

Renée Maas:   

Mail: renee.maas@allprevent.nl

Tel:  (+31) 6 14646483