Wij helpen je graag! Bel +31 (0)10 416 86 38

Advies

Uw veiligheidsvraagstuk is onze zorg! Onze deskundigen staan klaar om u van advies te voorzien.

Gevaarlijke stoffen expertise

Gevaarlijke stoffen vormen een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Zij zijn nodig bij de productie en (internationale) handel van in onze samenleving noodzakelijke producten en stoffen.

 

Echter hangen er aan het gebruik en het vervoer van deze stoffen risico’s. Deze risico’s moeten worden beheerd zodat deze stoffen veilig gebruikt en vervoert kunnen worden.

 

De specialisten gevaarlijke stoffen van All Prevent helpen u bij:

 

  • Nadere inventarisatie van gevaarlijke stoffen
  • REACh: Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemicaliën en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
  • CLP: betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
  • PGS15: voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
  • WVGS: voor het nationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, de binnenwateren, zee en/of door de lucht.
  • ADR: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg
  • RID: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor
  • ADN: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren.
  • IMDG: voor het internationale vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee
  • IATA/ICAO: voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Neem contact met ons op:

Sander Gleijm: (+31) 6 42103520

Renée Maas:     (+31) 6 14646483