Wij helpen je graag! Bel +31 (0)10 416 86 38

Gevaarlijke stoffen expertise

All Prevent ondersteunt u bij het gevaarlijke stoffen beleid en draagt zorg voor het voldoen aan wet- en regelgeving.

Transport gevaarlijke stoffen

Contact

Veel producten uit ons dagelijkse leven bestaan uit chemische stoffen. Denk aan cosmetica, medicijnen, brandstoffen, detergenten, verven, kunststoffen en elektronica. Voor de meeste van deze producten zijn de grondstoffen gevaarlijk.

 

Gevaarlijke stoffen worden nationaal en internationaal vervoerd over de weg, over het spoor, over de binnenwateren, over zee en door de lucht. Internationale regelgeving die zo veel mogelijk geldt voor al deze modaliteiten van vervoer draagt bij aan de veiligheid. Voor iedere modaliteit bestaat een internationaal verdrag waarin deze regelgeving vastligt. Deze internationale verdragen zijn nationaal opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 

Als een bedrijf gevaarlijke stoffen wil vervoeren, zijn er aanvullende regels voor:

  • transportmiddelen (zoals tankwagens, schepen, reservoirwagens);
  • verpakkingen;
  • chauffeurs (In sommige gevallen is een speciale opleiding vereist);
  • vervoersdocumenten;
  • etikettering gevaarlijke stoffen.

 

All Prevent levert hiervoor de volgende diensten:

  • Inzet van een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (VA). 
  • Leveren ondersteuning bij calamiteiten en incidenten (ook als u niet VA plichtig bent).
  • Uitvoeren van een nulmeting, deze analyse geeft u een beeld waar de belangrijkste risico's liggen en waar u uw prioriteiten moet stellen.
  • Het verzorgen van trainingen aan medewerkers (en leidinggevenden/management) voor bewustwording van de risico's en omgang met gevaarlijke stoffen.

Expertises:

ADR, RID, ADN, IMDG-code, IATA-DGR, Specialist gevaarlijke Stoffen, Afval