Wij helpen je graag! Bel +31 (0)10 416 86 38

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van All Prevent.

Beveiligingsplan 1.10

In de voorschriften voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), het spoor (RID) en de binnenwateren (ADN) gaat hoofdstuk 1.10 over de beveiliging. Hierin staan onder meer de algemene voorschriften met betrekking tot beveiliging;Worden er bovendien gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel vervoerd, dan dient er in de meeste gevallen een beveiligingsplan te worden opgesteld.

 

Gevaarlijke stoffen met een hoog gevaren potentieel, zijn stoffen waarbij de mogelijkheid bestaat van misbruik voor terroristische doeleinden en daarmee het gevaar van ernstige gevolgen. Vervoerders, afzenders en andere betrokkenen, die bij het vervoer van stoffen met hoog gevarenpotentieel zijn betrokken moeten het beveiligingsplan vaststellen, invoeren en naleven.

Er is geen vaste opmaak voor het beveiligingsplan, waardoor het lastig kan zijn om de voorgeschreven eisen te verwerken. De informatie die in het beveiligingsplan verwerkt dient te worden staat wel beschreven in het ADR.

 

De specialisten van All Prevent kunnen u ondersteuning bieden bij het opstellen van dit beveiligingsplan. Neem contact op met Sander Gleijm of Renee Maas