Wij helpen je graag! Bel +31 (0)10 416 86 38

Werkgebieden

All Prevent is actief in verschillende sectoren, waaronder Logistiek, Martiem en Industrie en is gespecialiseerd in milieu, gevaarlijke stoffen, complexe brandveiligheidsvraagstukken, Safety Marking en offshore.

Logistiek

Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen vervoert dan wel behandelt, heeft te maken met de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en/of de CPR/PGS-normeringen en/of REACH en GHS. Met experts van All Prevent beschikt u over actuele kennis en ervaring ten aanzien van alle vervoersmodaliteiten: vervoer over weg, water, spoor en door de lucht.

  • REACH: voor de registratie en msds-en van de chemicaliĆ«n
  • GHS: voor de classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen
  • PGS15: voor de oplag van verpakte gevaarlijke stoffen
  • Wvgs: voor het (inter-)nationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, de binnenwateren, de zee en/of door de lucht
  • Arbowet: voor het omgaan met gevaarlijke stoffen.

REACH registratie tijdslijn